Loading

Úvod

Komunálna politika sa má robiť tak, aby o nej občan nevedel

      Komunálna politika je priestorom, kde sú občan a politika najbližšie pri sebe. Dotýka sa nás každodenne. Je našim životným priestorom. Sú to naše každodenné problémy. Veľký Šariš je našou každodennou prítomnosťou.

      Už veľmi dlhú dobu nám všetci politici, aj politický adepti sľubujú, že majú zaručené spôsoby na riešenie týchto problémov. Ale paradoxne sa zázračná aktivita, vôľa, energia, aj celá dynamika predvolebných plagátov, videí a slov povedaných do očí takmer vždy po voľbách zmení a stáva sa opäť politikou. Stáva sa zahmlievaním, hádkami, osočovaním, ohováraním, rodinkárstvom. Stáva sa strachom mestských zamestnancov o svoje miesta. Stáva sa neistotou kontinuity započatého všetkého dobrého a stáva sa rizikom zlých zmien. Stáva sa hľadaním výhovoriek namiesto riešení. Stáva sa „tošeneda“.

      Na tento chronický problém je jediné riešenie. Zmeniť prístup k chápaniu politiky v meste. Toto nie je parlament. Tu si rozhodujeme sami o sebe a tvoríme svoju budúcnosť a svoje mesto.

      Podstatné sú len Vaše problémy a mojou povinnosťou a cieľom je politickú agendu a každodenný servis spraviť funkčným a neviditeľným, tak aby Vás nezaťažovali.

      Transparentnosť – komunikácia – kontrola musia byť podstatou agendy komunálnej politiky.

      Všetci v správe úradu a jeho činností majú byť profesionálmi a manažérmi, ale pod občianskou kontrolou a drobnohľadom.

      Personálna zodpovednosť, merateľný výkon a kontrola od nadriadených, aj od občana (ak chce), to musí byť podstata komunálnej politiky a správy mesta.

      Mesto musí fungovať, aby občan tak, ako nevie, čo dennodenne robia policajti, ale chce mať bezpečný spánok a život, aby tak nevedel, že sa riešia cesty, chodníky, či zateplenie škôlky, ale chcel to mať všetko dôkladne a efektívne urobené a užívať si komfort fungujúceho mesta.

O Šariši a Šarišanoch

Žijem tu, zrastený s týmto mestom. Žijem tu od narodenia, angažujem sa tu, vychovávam tu svoje deti.

Nebudem však tak, ako všetci písať o sebe.

      Chcel by som písať o meste Veľký Šariš. O mieste, kde žijeme. O nás – Šarišanoch. O prítomnosti a o výzve týchto volieb. O pozitívnom, čo nám Šariš ponúka. O možnostiach a príležitostiach pre nás všetkých. O Šariši ako dobrom mieste na život.

      Žijeme v meste, ktoré má jednu velikánsku výhodu: môžeme si užívať komfort vidieka a mestského života zároveň. Naše mesto má mnoho výhod, ktoré - namiesto predvolebnej nevraživosti - musíme brať ako príležitosť.

      Tými výhodami sú predovšetkým ľudia – Šarišania – dobrosrdeční, pohostinní, žoviálni, ale aj priami, tvrdí a pravdovravní. Mnohokrát kričíme, ale vieme si uznať chybu. Nemyslíme len na seba, vieme pomáhať a to je tým ako nás vníma celý svet. Máme vlastné zvyky, nárečie, kultúru, tradície.

      Druhou našou veľkou výhodou je krajina Šariša. Žijeme pod hradom, máme rieku, rybníky a krásnu prírodu všade, kam sa len pozriete.

      Napriek tomu nemyslíme pozitívne.

      Napriek tomu, že by sme všetci mali mať jediný cieľ bojujeme s nevraživosťou.

        Napriek tomu sme si zvykli na „tošeňeda“.

      Nechcem pred Vás predstúpiť s predvolebnou kampaňou, ale chcel by som, aby skončili hádky a politika a začala sa poctivá, spoločná práca pre NÁŠ Veľký Šariš a NÁŠ Kanaš. Aby sme zúročili všetko, čo sme dostali do vienka; zveľadili, čo je vybudované a spravili z NÁŠHO malého mesta moderné mesto, lukratívne pre život.

      Predstupujem nie so sľubmi, ale s programom, ktorý chápem ako vlastnú povinnosť a záväzok.

      Situácia a mestská agenda je zložitá. Preto nechcem predvolebne špekulovať s rozsahom predvolebného odkazu pre Vás, aby bol populistický, jednoduchý a lákavý. Je obsiahly a zložitý, presne tak ako riadenie mesta. Úprimne preto privítam každú pripomienku, každý návrh, všetko konštruktívne, čo povedie k zlepšeniu.

      Nechcem písať o sebe. Chcem, aby sme spolu posunuli NAŠE mesto dopredu.

Prozákaznícky úrad odborníkov

Ktorý musí fungovať na týchto princípoch:

 • ústretová komunikácia úradníkov a zamestnancov mesta
 • mestský úrad bez byrokratických bariér - otvorený občanovi a chápajúci občana ako svojho zákazníka a pána
 • zjednodušenie a pohodlnosť občianskej agendy – dovnútra, aj navonok. Od mesta k občanovi, aj od občana k mestu
 • zavedenie kultúry cieľov (ktorá je zameraná na riadenie konkrétnych cieľov a projektov) – tímová spolupráca
 • maticová organizačná štruktúra so silnou občianskou participáciou

Preto zavedieme...

 • výberové konania
 • vzdelávanie a školenie zamestnancov a motivujúce ohodnotenie a benefity za dobrú prácu
 • etický kódex prístupu k občanom
 • občiansku kontrolu

....a aby bol bližšie k Vám zriadime...

 • asistentskú službu – pre dôchodcov, matky s deťmi, (doniesť lieky, obedy, ...)
 • program filantropie mesta – pomoc najslabším – raz do roka pomoc najchudobnejším, ktorí sa vzorne starajú o deti, vyznamenanie tým, ktorí reprezentujú mesto – dobrými výsledkami v škole, v zbere papiera, v pomoci druhým, v pomoci mestu
 • rozšírenie elektronizácia demokracie navonok – smerom od úradu k občanovi: priame prenosy a digitalizované záznamy z rokovaní zastupiteľstva, zaznamenávanie významných podujatí a návštev, e-mail alebo SMS notifikácia (informovanie) o vybraných udalostiach a aktualitách, podpora aktivít komunít formou webhostingu na stránke mesta

Opatrenia

 1. 1. zavedenie výberových konaní
 2. 2. zabezpečenie vzdelávania a školenia zamestnancov
 3. 3. vytvorenie systému motivujúceho ohodnotenie a benefitov za dobrú prácu zamestnancov
 4. 4. vypracovanie etického kódexu prístupu zamestnancov k občanom

Manažérsky spôsob riadenia

Ktorý vychádza z:

 • Auditu potenciálu mesta v otázkach investícií, personálnej a organizačnej štruktúry a kultúry, zdrojov, vnútorného a vonkajšieho prostredia, príležitostí a rizík

zavádza:

 • Manažérske zásady riadenia mesta
 • Systematický rozvrh práce všetkých oddelení a strategické plánovanie
 • Určenie presnej personálnej zodpovednosti
 • Motivujúce odmeňovanie podľa výkonu
 • Systém pravidelnej viacstupňovej kontroly a verejného vyhodnocovania splneného aspoň každý polrok

A dôraz kladie na:

 • Transparentné a efektívne hospodárenie
 • Šetrenie princípom in house – čo máme doma a čo si vieme urobiť a obstarať sami, na to nebudeme plytvať zdrojmi – rozvoj mestských podnikov

Opatrenia:

 1. 1. Audit mesta
 2. 2. Šablóna a systém rozvrhu práce všetkých oddelení, s dôrazom na strategické plánovanie
 3. 3. Systém presnej personálnej zodpovednosti
 4. 4. Zavedenie systému pre motivujúce odmeňovanie podľa výkonu
 5. 5. Zavedenie systému pravidelnej viacstupňovej kontroly
 6. 6. Zavedenie verejnej prezentácie, čo sa podarilo a čo nie, aspoň každý polrok

Kvalita života všetkých

Ktorej základným kameňom je:

 • infraštruktúra ako základ pre komfort, estetiku mesta a bezpečnosť
 • estetika životného priestor – ako zodpovednosť mesta za jeho vzhľad a upravenosť

Ktorá stojí a padá na:

 • podpora športu, ktorou je priama podpora, aj podpora organizovaním športových podujatí, ale ktorou je v dnešnej dobe predovšetkým budovanie cyklotrás
 • kultúrnom servise občanovi – organizovaní pravidelných mestských podujatí

Opatrenia:

 1. 1. dokončenie infraštruktúry – opravy ciest a chodníkov
 2. 2. dokončenie cyklotrasy vedúcej pozdĺž Torysy a pokračujúcej do Kanaša
 3. 3. organizácia periodicky sa opakujúceho športového podujatia ako je napríklad: Šarišský maratón. Beh na hradný vrch. Súťaž v športovom rybolove. Kolkárska súťaž
 4. 4. organizácia periodicky sa opakujúceho mestského podujatia ako je napríklad: filmový festival, regionálne folklórne slávnosti, prezentácia regionálnych ľudových škôl umenia, poľovnícke slávnosti, gurmánsky festival a súťaž vo varení šarišských špecialít
 5. 5. každoročná organizácia osláv tých, ktorí si to zaslúžia: dňa detí, dňa matiek, dňa otcov, dňa úcty k starším

Moderné mesto

Ktoré musí mať:

 • centrum obchodu a služieb, ktoré tvorí komfort mestského života.
 • kultúrne akcie a verejné podujatia.
 • konkrétnu ponuku možností trávenia voľného času.
 • novú športovú zónu, s bežeckou dráhou a fit parkom.
 • bezpečné multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ.
 • nový moderný kultúrny dom.
 • verejnú Wifi sieť
 • optický internet
 • mestské bicykle a stanice pre nich
 • nabíjačku elektromobilov

A ktoré rozvíja svoj potenciál v moderných trendoch, predovšetkým potenciál služieb a cestovného ruchu:

 • chápe rybníky ako príležitosť pre cestovný ruch, oddych a aktívny voľný čas Šarišanov
 • berie hrad ako príležitosť pre cestovný ruch na nadregionálnej úrovni
 • využíva všetky možnosti pre partnerstvá – spolupráca s VUC, s mestom Prešov, s okolitými obcami, s cirkvami, s podnikateľmi

Opatrenia:

 1. 1. iniciovať a podporiť výstavbu centra obchodu a služieb
 2. 2. vybudovať novú športovú zónu, s bežeckou dráhou a fit parkom.
 3. 3. vybudovať bezpečné multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ./li>
 4. 4. vybudovať nový moderný kultúrny dom.
 5. 5. zriadiť verejnú Wifi sieť
 6. 6. iniciovať a podporiť výstavbu optického internetu
 7. 7. kúpiť mestské bicykle na požičiavanie a vybudovať odkladacie stanice pre nich
 8. 8. vybudovať nabíjačku elektromobilov

Občan pre Šariš

Občan musí mať možnosť sa podieľať na budúcnosti mesta a to nie len vo voľbách:

 • priamou účasťou na tvorbe vízií mesta, na jeho smerovaní, na formulácií problémov
 • prizvaním odborníkov z radom občanov na riešenie problémov
 • systémom občianskej kontroly

Zavedením a rozvojom:

 • elektronickej demokracie smerom dovnútra – od občana k mestu: elektronické petície, elektronické dotazníky pre občanov a podnikateľov, elektronické výskumy verejnej mienky a diskusné fóra a on-line hlasovania, on-line diskusie s volenými predstaviteľmi samosprávy

Opatrenia:

 1. 1. zaviesť elektronické dotazníky pre občanov a podnikateľov
 2. 2. zaviesť elektronické výskumy verejnej mienky
 3. 3. zaviesť diskusné fóra a on-line hlasovania
 4. 4. zaviesť on-line diskusie s volenými predstaviteľmi samosprávy
 5. 5. zaviesť elektronické petície

Aj Kanaš je náš...

...a preto musí mať:

 • chodníky a cesty
 • dokončené verejné osvetlenie
 • multifunkčné ihrisko v centre Kanaša
 • chodník, ktorý ho spája s Veľkým Šarišom a je zároveň cyklotrasou
 • novu MHD zastávku na Šarišskej ulici pri Trnkovej ul.
 • zrekonštruovanú budovu obchodu a pohostinstva a upravené ich okolie
 • merač rýchlosti umiestnený smerom od kostola dole
 • vypracovanú stratégiu zvýšenia podielových dani
 • dotovať cestovanie MHD medzi Kanašom a Veľkým Šarišom, tak aby bolo pre obyvateľov Kanaša zadarmo, kvôli tomu, že škola, pošta, obchody a mestský úrad sú vo Veľkom Šariši

Opatrenia:

 1. 1. rekonštrukcia chodníkov a ciest – predovšetkým úseku chodníka vedúceho od obchodu ku kostolu a vypracovanie časového, investičného plánu rekonštrukcie konkrétnych ulíc
 2. 2. dokončenie verejného osvetlenia
 3. 3. výstavba multifunkčného ihriska v centre Kanaša
 4. 4. výstavba chodníka, spájajúceho Kanaš s Veľkým Šarišom tak, aby bol zároveň cyklotrasou